Blogs » Other » วิธีจัดการ เพื่อให้อยู่รอดในอาชีพอิสระ

วิธีจัดการ เพื่อให้อยู่รอดในอาชีพอิสระ

 • สำหรับใครตอนนี้ยึด อาชีพอิสระ หรือว่าเป็น ผู้ประกอบการอิสระ มีความเป็นนายของตัวเองมากที่สุดในขณะนี้หรือเรียกง่ายๆว่าเราสามารถที่จะ กำหนดเวลางาน ช่วงเวลาในการทำงาน รายได้ของตัวเองได้ด้วยตนเอง 123vip สมัคร ถือว่าเป็นการใช้ความคิดความรู้ความอ่านความเข้าใจและความสามารถของตัวเองโดยตรง และเนื่องด้วยว่าในปัจจุบันการตัดสินใจในเรื่องการประกอบอาชีพเราจะต้องมีปัจจัยในหลายๆด้านและก็จะต้องยอมรับในความเสี่ยงในหลายๆมุมมองโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของรายได้ นั่นก็คือบางเดือนอาจจะมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง บางเดือนก็อาจจะรายได้น้อย หรือบางเดือนอาจจะไม่มีรายได้เลย เช่นนี้ทำให้ใครๆจึงจะต้องมีคำถามในใจเสมอว่าเราจะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะอยู่รอดในการที่เราจะหารายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายนั่นเอง สมัครสมาชิก 123vip ซึ่งก็ไปดูกันแล้วว่าถ้าหากเราเป็นผู้ประกอบการอิสระเราจะทำอย่างไรให้เรามีแนวทางในการบริหารจัดการในสิ่งเหล่านี้และวางแผนการทำงานให้เราอยู่รอดมากที่สุดไปดูกันเลย

   

  1.จะต้องมีใจรักในงานที่ทำ ซึ่งในการที่เราเป็นนายตนเองเราจะต้องมีทั้ง ความอดทน ความมีวินัยมากพอ ในการวางแผนทำกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้การหารายได้ของตัวเองนั้นมีรายได้สม่ำเสมอหรือเราอาจจะกระจายความเสี่ยงในการหารายได้ทำงบประมาณต่างๆให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ได้

   

  2.ทำบัญชีแยกค่าใช้จ่ายระหว่างงานและส่วนตัวให้ชัดเจน เพื่อให้เราทราบผลประกอบการให้เราได้ผลกำไรจากการทำงาน คิดเป็นเท่าไหร่ กำไรมีมากน้อยขนาดไหน เพื่อที่เราจะพิจารณาเหมาะสมในการทำงานหรือลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นลงนั่นเอง

   

  3.จะต้องมีเงินเก็บเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง หมายความว่าจะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งให้เรามีเงินสำรองฉุกเฉินในยามที่เรามีรายได้ที่ไม่เพียงพอหรือในบางเดือนเราอาจจะไม่มีรายได้ อย่างเช่น การทำบัญชีเงินฝากธนาคาร การลงทุนกองทุนตลาดเงิน หรือการลงทุนระยะสั้น ซึ่งในการทำสภาพคล่องสำรองในที่นี้หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือนประมาณ 6-12 เดือนที่เราจะเป็นค่าเฉลี่ยในกรณีที่เราจะนำมาใช้ในยามฉุกเฉิน

   

  4.เมื่อมีรายได้เข้ามาควรที่จะแบ่งเงินเป็นสัดส่วน ซึ่งในที่นี้ให้ทุกคนได้ลองดูค่าใช้จ่ายในงานที่ตัวเองทำเพื่อเก็บไว้เป็นทุนสำรองในการทำงานถัดไป หรือการใช้จ่ายส่วนตัวแบ่งออกมาเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และความผันแปรในแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นทำให้เราได้มีการแบ่งวินัยในการใช้จ่ายเงินออมและการลงทุนที่ตอบโจทย์ในการที่เราจะทำตามเป้าหมาย

   

  5.เลือกก่อหนี้ที่จำเป็นเท่านั้น แน่นอนว่าเราไม่ควรที่จะก่อหนี้มาก แต่ให้เราแบ่งเป็นสัดส่วนว่าเราจะต้องก่อหนี้ให้พอดีกับการที่เราสามารถผ่อนชำระได้ กับค่าใช้จ่ายที่เรามี หรือนำมาต่อยอดในทางธุรกิจซึ่งจะเป็นการก่อหนี้ที่จำเป็นนั่นเอง

   

  ซึ่งจะต้องบอกว่าการที่เราประกอบอาชีพอิสระและเป็นนายตนเองในที่นี้ ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง 123vip แต่ถ้าหากเราวางแผนในทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆหรือวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นจะทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นในการใช้จ่ายในส่วนของการทำบัญชีของในเรื่องหน้างานกับบัญชีส่วนตัวค่าใช้จ่ายต่างๆ ล้วนแล้วแต่ถ้าหากเรามีวินัยในส่วนนี้ทั้ง การเก็บออม การลงทุน การทำบัญชี อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราสามารถต่อยอดทางการเงินและบรรลุเป้าหมายในการที่เราจะอยู่ได้และต่ออาชีพที่เราประกอบการนั่นเอง