Forums » Travel

หน้าต่างห้องน้ำ เพื่อแสงธรรมชาติวิธีแก้ปัญหาความเป็นส่วนตัว

    • 103 posts
    November 30, 2022 2:16 AM EST

    หน้าต่างห้องน้ำ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในห้องน้ำ โปรดจำไว้ว่าห้องน้ำเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูง การเลือกผลิตภัณฑ์ และ วัสดุที่ออกแบบมาสำหรับความชื้นควรทำให้ หน้าต่างห้องน้ำ ของคุณมีความเป็นส่วนตัวยาวนาน และ ป้องกันเชื้อรา หรือ โรคราน้ำค้าง ที่ไม่พึงประสงค์ ในขณะที่ควรหลีกเลี่ยงตัวเลือกที่ไม่กันน้ำ ต้องเลือกการออกแบบ หน้าต่างห้องน้ำ อย่างระมัดระวังตามอารมณ์ และ บรรยากาศที่คุณต้องการสร้างใน ห้องน้ำ ของคุณ ห้องน้ำเป็น พื้นที่ส่วนตัวที่สุด ในบ้านของคุณ ดังนั้น หน้าต่าง จึงต้องเลือกตามปัจจัยดังกล่าวเช่นกัน หลายแง่มุม มีอิทธิพลต่อ การออกแบบหน้าต่างห้องน้ำ เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว มาดูการออกแบบ หน้าต่างห้องน้ำ2-3 แบบเพื่อเสริม ห้องน้ำสวยๆ ของคุณกัน