มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกราดยิงที่ได้รับทุ

    • 743 posts
    February 16, 2023 12:16 PM EST

    ข้อความของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกราดยิงที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งจัดให้แก่นักศึกษา ยา ในสหรัฐอเมริกา มันจุดประกายการตอบสนองทางอารมณ์จากผู้ที่เสียใจที่สถานศึกษาจำเป็นต้องแบ่งปันคำแนะนำตั้งแต่แรก และจากบางคนที่ตั้งคำถามว่าควรบอกให้นักเรียนต่อสู้เลยหรือไม่