ในสถานที่ทำงาน หลังจากพนักงานจำนวนหนึ่

    • 743 posts
    February 16, 2023 12:33 PM EST

    ในสถานที่ทำงาน หลังจากพนักงานจำนวนหนึ่ง – โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ – ได้รับประโยชน์จากแนวทางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ยา นายจ้างจำนวนมากกำลังเปลี่ยนเส้นทางและเรียกร้องให้กลับเข้าสำนักงานโดยสมบูรณ์ ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจยังคงปรากฏให้เห็น และหลายบริษัทกำลังเลิกจ้างงานหลายพันคน หรือปล่อยให้พนักงานกังวลว่าพวกเขาจะตกงาน