Review Truyện “Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em”

  • April 5, 2023 2:23 AM EDT

    Tại sao “Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em” lại là một bộ truyện ngược?

    Một câu chuyện có kết thúc đẹp, kết thúc viên mãn sẽ được coi là một câu chuyện kết thúc có hậu. Vậy kết thúc của truyện không đẹp không viên mãn thì chính là kết thúc buồn. Cái tên “review Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em” cũng đã thể hiện một phần nội dung của câu chuyện này.

    Nam chính Chung Ly – một người đàn ông vô tâm cũng vì cái tôi quá cao mà đã bỏ lỡ mất tình yêu của mình dành cho nữ chính Chu Tô. Cũng chính cái sự vô tâm đó anh đã đánh mất đi những năm tháng tươi đẹp nhất của anh và Chu Tô để rồi khi nhận ra tất cả đã quá muộn màng.

    đọc full review tại review truyện ngôn tình