Huong dan soi cau de dan mien bac chuan xac, danh la trung